Team

Ronny Moser

 • Geschäftsführung
 • Kamera
 • Schnitt
 • Produktion

Oliver Langhart

 • Reportage
 • Ton
 • Konzeptualisierung
 • Moderation

Urs Zimmermann

 • Finanzen
 • Ton
 • Kamera
 • Reportage

Martin Schaub

 • Kamera
 • Webauftritt
 • Video on Demand
 • Informatik Infrastruktur

Carmen Knöpfel

 • Moderation
 • Ton
 • Logistik
 • Recherche & Archiv

Markus Fuchs

 • Kameraassistenz
 • Logistik
 • Ton
 • Recherche